ZAMANA DAİR MİNYATÜR YARIŞMASI

ÖDÜLLER

Selçuklu Belediyesi,“ Zamana Dair Minyatür Yarışması” için, yarışmaya katılan eserleri aşağıdaki ifade edildiği şekilde ödüllendirmeyi düşünmektedir.


A. 1. Birinci : 4.000 TL
2. İkinci : 3.000 TL
3. Üçüncü : 2.000 TL

B. 4. Dördüncü : 750 TL
5. Beşinci : 750 TL
6. Altıncı : 750 TL

C. Bununla birlikte dereceye giremeyen eserlerden, jürinin uygun göreceği 15 (on beş) esere 500 TL tutarında teşvik ödülü verilecektir.


Söz konusu rakamlar karşılığında ödüllendirilen eserler ilgili 9.maddede açıklandığı üzere Selçuklu Belediyesi Koleksiyonu’na alınacaktır.Anasayfa | Necmettin Erbakan Üniversitesi